Акцент, Новини

Дани Каназирева се срещна с протестиращите срещу кариера в Първенец

Общественото обсъждане  на инвестиционен проект за изграждане на кариера край с. Първенец  ще се проведе на 23 септември, както е предвидено.  Това стана ясно след срещата на областния управител Дани Каназирева и инициативния комитет на граждани, които настояваха обсъждането да се отложи заради риска от разпространението на „Covid – 19” . Техният  аргумент е, че залата в читалището е много малка. На срещата, която се провежда за пореден път,  присъстваха  специалисти от областната администрация, директорът на РИОСВ – Пловдив Десислава Георгиева и кметът на община „Родопи” Павел Михайлов.

„Ние нямаме правомощия да отлагаме общественото обсъждане, защото  процедурата  е  регламентирана със Закона за  околната среда и Наредбата за  условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/”, коментира Дани Каназирева.

Обсъждането се организира  по искане на фирмата, заявила намерение в МОСВ за концесия  с цел изграждане на кариера за добив на пясък и чакъл.

„С гражданите от Първенец се срещаме вече няколко пъти и те знаят много добре, че имат подкрепата на институциите. Поела съм ангажимент да присъствам на общественото обсъждане. Инициативният комитет разполага с много механизми за  контрол на процедурата и  за защита на техните интереси”, подчерта Каназирева.

Областният управител  посочи, че  решението ще се вземе въз основа на  обществено обсъждане за ОВОС, а не на базата обикновен доклад, както се прави при други случаи.  Тази процедура продължава повече от една година и дава възможност да бъдат изслушани всички мнения, както и да се вземат предвид всички обстоятелства, които могат да повлияят на околната среда и спокойствието на гражданите.

„Процедурата е тежка и продължителна. След изготвяне на ОВОС  се свиква областен съвет, който разглежда всички документи и спазен ли е законът и разписаната нормативно процедура. Необходимо е също така решение на Министерски съвет. А допълнително е нужно и Общинският съвет – Родопи да вземе решение за изменение на ПУП с цел промяна на предназначението на земеделската земя за добив на строителни материали. Решението което вземе Общинският съвет също подлежи на обжалване.”, обясни областният управител.

„Знаете, че Общински съвет – Родопи вече два пъти приема декларация срещу подобни кариерни дейности“, увери инициативния комитет и кметът на Община Родопи Павел Михайлов.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/