Акцент Новини

Заместник- областният управител Евелина Апостолова взе участие в онлайн конференция за дигиталното бъдеще на България

Конференцията  „Дигиталната икономика и изкуственият интелект. Създаване на дигиталното бъдеще на България“ е организирана от Дипломатическият институт към министъра на външните работи, дирекция „Външноикономически отношения“ в Министерството на външните работи и Дигиталната национална коалиция (ДНК) в контекста на все по-ускорената цифровизация в международен план.

Един от ключовите национални приоритети на България е именно дигиталната трансформация. Страната ни поставя все по-силен акцент върху тази тема, още повече и в контекста на дейностите по националната инициатива „България – кандидат за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)“, която се ръководи от МВнР.

Вицепремиерът и министър на външните работи на България, г-жа Екатерина Захариева откри конференцията и подчерта голямата роля на технологиите, трансформацията на икономиката и изкуствения интелект. Въвеждането на технологии в живота не е самоцелно, а инструмент, който да се използва с най-добри намерения, за да продължи изграждането на един по-мирен, хуманен и проспериращ свят. Г-жа Захариева посочи, че точно ОИСР, една организация, която е искрен привърженик на идеята за дигитализацията, ще бъде опора на България, чрез своя опит, препоръки и насоки в начинанието на страната ни за създаване на една по-устойчива и просперираща икономика.

ОИСР е международна икономическа организация на развитите държави (35 страни членки) с цел стимулиране на икономическия прогрес и световната търговия. Този форум е за страните, приемащи принципите на представителната демокрация и пазарната икономика, който дава пространство за сравняване на политическия опит, търсене на отговори на чести проблеми, идентифициране на добрите практики и координиране на вътрешно държавните и международните политики на неговите членове.

Целта на конференцията е да подкрепи процеса на цифровизация в България, да ангажира публичния сектор с темата и да допринесе за разработването на специфични национални политики относно дигиталната трансформация и изкуствения интелект (ИИ) в съответствие със стандартите, установени от ЕС и ОИСР.

На конференцията, която се проведе на 27-28 януари 2021 г., взеха участие и чуждестранни гости като г-н Улрик Кнудсен, заместник-генерален секретар на ОИСР по въпросите на дигиталната икономика, технологиите и иновациите, г-н Андреас Шаал, директор за глобалните отношения на ОИСР и г-жа Одри Плонк, ръководител на отдела за политика на цифровата икономика на ОИСР.

От българска страна във форума участваха г-н Стамен Янев, заместник-министър на икономиката,  г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Андреана Атанасова, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и г-н Красимир Симонски, заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“.

Модератори на панелите в първия и втория ден от конференцията бяха г-жа Гергана Паси, председател на ДНК, г-жа Радка Балабанова, специален координатор за ОИСР в МВнР, г-н Андрей Бъчваров, изпълнителен директор на консултантска компания BICA и г-н Иван Михайлов, изпълнителен директор на Visteon Electronics Bulgaria.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

https://www.livechatalternative.com/