Процедури, Съобщения

Процедура: 00799-2021-0001

Предмет на поръчката: Доставка на течно гориво – бензин и дизел, за нуждите на Областна администрация – Пловдив

 1. Решение за откриване;
 2. Обявление;
 3. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
 4. Документи за участие;
 5. Решение за промяна;
 6. Разяснения;
 7. Протоколи;
 8. Протокол на КК;
 9. Решение за класиране;
 10. Информация за гаранции;
 11. Информация за сключен договор;
  • Публикувано на 29.03.2021г. в ОВ на ЕС и в РОП
 12. Договор;
 13. Информация за извършени плащания;
 14. Информация за изпълнен договор;

Рег. номер в АОП: 00799-2021-0001

Създаден на: 18.02.2021г. 14:21ч.

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.03.2021г. 17:00ч.

Последна актуализация на: 04.01.2022г. 16:35ч.

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Последна редакция на 04 януари, 2022 в 17:01

Skip to content https://www.livechatalternative.com/