Важни решения от заседанието на Областна епизоотична комисия, проведено на 02.09.2019г.

1. Допълва населените места, които да се включат в обхвата на помощта, със село Пъдарско,Община Брезово.

2. Разгледа представените списъци и ги предоставя за заверяване от областен управител, както следва:

 • Родопи,с.Цалапица,с вх. № РД-35-71#90
 • Марица,с.Войводиново,с вх. № РД-35-71#97
 • Марица,с.Динк,с вх. № РД-35-71#97
 • Марица,с.Желязно,с вх. № РД-35-71#97
 • Марица,с.Ясно поле,с вх. № РД-35-71#100
 • Марица,с.Рогош,с вх. № РД-35-71#100
 • Марица,с.Манолско конаре,с вх. № РД-35-71#100
 • Марица,с.Трилистник,с вх. № РД-35-71#100
 • Марица,с.Бенковски,с вх. № РД-35-71#100
 • Марица,с.Войсил,с вх. № РД-35-71#100
 • Марица,с.Скутаре,с вх. № РД-35-71#100
 • Асеновград,с.Боянци,с вх. № РД-35-71#92
 • Брезово, с.Пъдарско, с вх. № РД-35-71#96
 • Първомай, гр.Първомай, с вх. № РД-35-71#99
 • Първомай, кв.Дебър, с вх. № РД-35-71#99
 • Първомай, кв.Любеново, с вх. № РД-35-71#99
 • Първомай, с.Градина, с вх. № РД-35-71#99
 • Първомай, с.Поройна, с вх. № РД-35-71#99
 • Първомай, с.Татарево, с вх. № РД-35-71#99
 • Първомай, с.Караджалово, с вх. № РД-35-71#99
 • Първомай, с.Крушево, с вх. № РД-35-71#99
 • Първомай, с.Виница, с вх. № РД-35-71#99          

Целия протокол от заседанието можете да видите в прикачения файл.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017