Процедури, Съобщения

Процедура: 00799-2021-0004

Предмет на поръчката: „Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път ІІІ-866 „Кричим-Девин” в участъка от км 97+950 до км 98+300” 

 1. Решение за откриване;
 2. Обявление;
 3. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
 4. Документи за участие;
 5. Разяснения;
  1. Уведомление;
 6. Протоколи;
  1. Протокол № 1;
  2. Протокол № 2;
  3. Протокол № 3;
 7. Протокол на КК;
 8. Решение за класиране;
 9. Информация за гаранции;
 10. Информация за сключен договор;
 11. Договор;
 12. Информация за извършени плащания;
 13. Информация за изпълнен договор;

Рег. номер в АОП: 00799-2021-0004

Създаден на: 18.03.2021г. 16:34ч.

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.03.2021г. 23:59ч.

Последна актуализация на: 19.04.2021г. 16:22ч.

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Последна редакция на 19 април, 2021 в 16:22

Skip to content https://www.livechatalternative.com/