Акцент, Новини

Връчиха „Бяла книга за детето“ на областния управител

„Бяла книга за детето“ връчиха днес на областния управител Ангел Стоев представители на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/. Поводът е 20-годишнината от създаването на Агенцията.

В книгата са отразени постиженията в политиките за децата за този период, предизвикателствата и перспективите в различни сфери от живота.

„Обърна се специално внимание на Националната телефонна линия за деца 116 111, на която всеки денонощно, безплатно и анонимно може да подаде сигнал, когато дете се нуждае от помощ, както и да получи компетентна консултация“, обясни Мариана Стоянова, главен експерт в ДАЗД.  Областният управител бе запознат с плановата проверка на тема насилие, която тече в момента в страната. Целта е да се установи какво е взаимодействието между различните институции в подкрепа на децата, които са жертви на насилие и онези, които извършват насилие. 

Ангел Стоев препоръча да се дава по-голяма гласност на дейността на ДАЗД, с цел превенция на незаконосъобразни действия спрямо деца и обеща институционална подкрепа в тази насока.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/