Акцент, Новини

Областна управа предлага нов водоизточник за Брестовица

„Има вариант за нов водоизточник за Брестовица. Той е достатъчно отдалечен от компрометирания доскорошен водоизточник и е на държавна територия“. Това обяви областният управител Ангел Стоев на среща с представители на Гражданско сдружение „Живот за Брестовица“ и на Инициативен комитет „Кадиево“ във връзка с решаването на проблема със замърсената с манган питейна вода.

От Областна администрация вече е изпратено писмо, в което се предлага на управителя на ВиК – Пловдив да извърши проучване. Ако резултатите от пробите са добри, това ще е предложението за нов водоизточник на Брестовица за питейни нужди. Причината да се стигне до тук е, че два от трите нови сондажни кладенци на селото, вече са почти компрометирани.

Ангел Стоев посочи, че трябва да се изготви нов проект за изграждане на цялостна водопроводна мрежа на Брестовица. Той ще настоява за бърз начин на проектиране по процедурата „in house“, която ще отнеме максимум девет месеца. Следващият етап е строителството. То трябва да се възложи по Закона за обществените поръчки и реализирането му, в най-добрия случай, ще отнеме около две години. По отношение на финансирането на проекта се предлага ВиК да осигури средствата за водопровода и канализацията, а асфалтирането и да се осъществят по европейски грантове. Очаква се до края на тази седмица ВиК холдинг да направи избор на окончателен вариант за цялостно решаване на проблема с питейната вода на Брестовица.

Ангел Стоев посочи като неоспорим факта, че пари за решаване на проблема с водата на хилядите жители на Брестовица не са отпускани.

Поискана е информация от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за предприетите от тях мерки по констатация за голямо разширяване на „водно огледало“ на мини ВЕЦ – Кадиево, което се счита за основен източник на замърсяване с манган. Целта е привеждане в съответствие с първоначално разрешените параметри.

От Областна управа съдействат и за допълнително изследване на причините за кризата с мангана в питейната вода. Вече са идвали представители на БАН, които до дни трябва да изпратят своя доклад. Днес се очаква бъде спусната сонда-робот във водопроводната мрежа на Брестовица, с чиято помощ да се направи оглед отвътре и да се изяснят какви са натрупванията.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/