Акцент, Новини, Обръщения

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ АНГЕЛ СТОЕВ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Пловдив

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ,

УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ, КНИЖОВНИЦИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Денят на народните будители е един от най-светлите дни в календара на българската памет, в който се прекланяме пред нашите просветители, книжовници и революционери.

 „От Паисия насам до наши дни се редят светлите и лъчезарни образи на големи културно-обществени дейци, далечни и близки строители на съвременна България… Нека Денят на св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители, в празник на големите българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни“, пише в мотивите си българското правителство преди 100 години при обявяването на празника.

Век по-късно ние отново свеждаме глави пред тях – създателите и пазителите на българската духовност, език и култура, пред дейците на Българското Възраждане,  завещали на бъдещите поколения стремеж към знание и безкористна служба в името на народа.

Днес  отдаваме заслужено уважение и на съвременните будители – българските учители, които с любов и себеотрицание допринасят за израстването на децата ни. Отдадени на мисията си, те водят младите хора по пътя на познанието, възпитават ги, вдъхват им национално самочувствие и достойнство, помагат им да открият мечтите си и да се реализират успешно.

Скъпи учители, преподаватели, книжовници и просветители, бъдете здрави, все така вдъхновени и всеотдайни на каузата, на която сте се посветили!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,
АНГЕЛ СТОЕВ, Д-Р
Областен управител на област Пловдив

Skip to content https://www.livechatalternative.com/