Акцент, Новини

Ангел Стоев настоява пред енергийния министър за спиране дейността на „Европейски пътища“

Областният управител на Пловдив Ангел Стоев днес изпрати писмо до министъра на енергетиката Андрей Живков с копия до министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството по повод възможността за защита на обществените интереси на населението във връзка с дейността на съществуващите кариери в землището на  Белащица.

На базата на подробна обосновка областният управител настоява за предприемане на действия за спиране дейността на „Европейски пътища“ АД, възобновена след решение на Върховния административен съд от 10.06.2021 г., за недопускане удължаване срока на концесионния договор с „Европейски пътища“ АД и за отказ за издаване на разрешение за нова концесия на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД.

Областният управител се солидаризира с позицията и предприетите действия от Павел Михайлов, кмет на Община „Родопи“, в тази посока.

Категоричната позиция на Ангел Стоев е, че зоната на село Белащица и цялата Родопска яка трябва да е зона за отдих и екотуризъм, а не за добив на строителни материали.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/