Акцент Новини

Среща на областния управител с РИК 16 за организация на изборите

Организацията на изборите на 11 юни днес бе обсъдена от ръководството на Областна администрация Пловдив и 16 РИК. На срещата бяха разгледани указанията на Министерски съвет, които засягат конкретни ангажименти на областната управа. Повечето от тях вече са отработени – наета е палата в Международен панаир Пловдив за обученията на секционните избирателни комисии, заявени са 308 500 бюлетини, които в случай на нужда да обезпечат вота на избирателите. Направена е необходимата организация за осигуряването на печати с уникален знак, пликове, чували, кутии за отрязъците, формуляри, отличителни знаци за членовете на СИК. Предстои да бъдат наети зали за изборната нощ.

От 16 РИК поставиха свои въпроси и предложения във връзка с по-доброто протичане на изборния ден. Председателят Спас Шуманов настоя за осигуряването на достатъчно количество минерална вода, предвид лятото и дългия престой в помещенията. Той предложи да бъдат ситуирани щандове, предлагащи сандвичи и напитки в палатата, в която ще се приемат изборните книжа, тъй като опита от предишните избори показва, че вендинг автоматите не са удачен вариант в епидемичната обстановка. Членовете на 16 РИК насочиха вниманието към нуждата от по-добра комуникация с полиция, прокуратура и РЗИ.

Областният управител Ангел Стоев вече е отправил запитване за оборудването на всички секции с видеонаблюдение, съгласно новите изисквания. В края на срещата той напомни, че всеки член на РИК и СИК, който желае, може да бъде ваксиниран в РЗИ.

Областна администрация – Пловдив
Весела Балева, Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605567

https://www.livechatalternative.com/