Акцент Новини

В Областна администрация съгласуваха Плана при бедствия

Областен план при бедствия бе съгласуван днес на заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област Пловдив.

Целта е да се подобри времето за реакция при кризисни ситуации, свързани с възникването на пожари и други бедствия, както и оптимизиране на комуникацията и работата между отговорните институции.

Планът е изготвен на база общинските планове. Той включва и направените предложения от държавни институции и отчетения анализ за противодействие на бедствията, представен в началото на август на съвместното заседание на Областния кризисен щаб и Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Предстои документът да бъде изпратен за съгласуване в Съвета за намалява на риска от бедствия към Министерски съвет и след това да бъде утвърден от областния управител.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

https://www.livechatalternative.com/