Акцент, Новини, Обръщения

БЛАГОДАРНОСТ

Благодарим на всички, които през тази година, въпреки тревогите на ежедневието, дариха кръв, за да помогнат на нуждаещите се! Това е безценен жест на съпричастност и най-висша форма на хуманизъм.

В края на втората година на изпитанието COVID-19, благодарим и на всички хора, които дариха реконвалесцентна плазма. Нейното приложение често бе включвано в лечението на болните от коронавирусна инфекция и за някои пациенти бе животоспасяващо.

Дарената кръв е знак за състрадателност и благородство. Нека тези най-човешки добродетели бъдат пътеводната ни светлина и занапред!

Пожелаваме ви здраве, сили и щастие!

Ангел Стоев, д-р

Областен управител на област Пловдив

и

Д-р Соня Джевизова,

Директор на РХТЦ – Пловдив

Skip to content https://www.livechatalternative.com/