Акцент, Новини

Одобриха държавния план-прием за 8-ми клас за 2022/2023 г.

Постоянната комисия по заетостта в Областна администрация одобри държавния план-прием за 8. клас и допълнителния държавен план-прием в 11-ти клас за учебната 2022/2023 година. Срещата се проведе онлайн и в нея участваха представители на общините, експерти от областна управа, началникът на Регионалния инспекторат по образованието Антоанета Пакова и експерти от РУО, Фани Николова – началник на Регионалната служба по заетостта, КНСБ, Регионален синдикат „Подкрепа“, Агенция за регионално развитие с бизнес център за малки и средни предприятия, представители на дирекциите на бюрата по труда в областта, Инспекция по труда, Областна дирекция „Земеделие“ и Областна дирекция на държавен фонд „Земеделие“. Заседанието бе ръководено от зам.-областния управител Лъчезар Бакърджиев.   

„Миналата година бяха одобрени 236 паралелки, а реализирани 221. Тази година план-приемът е завишен“, посочи началникът на РУО Антоанета Пакова. Предложението на образователния инспекторат за учебната 2022/2023 г. e за 228 паралелки в област Пловдив, от тях 146 процента професионални и 82 – профилирани. Беше одобрено обучение по 10 нови за училищата професии за учебната 2022/2023-та. Сред новите специалности, по които ще се обучават учениците са охранителна техника и системи за сигурност, програмиране на изкуствен интелект, строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях.  

Предложението на РУО за дуалната система на обучение включва 14 паралелки, а  допълнителният държавен план-прием в 11. клас – нови специалности в 2 училища.

По време на заседанието беше одобрен и състав на работна група за проучване нуждите на работодателите. „За пета поредна година правим проучване на работната сила“, уточни директорът на дирекция “Регионална служба по заетостта” – Пловдив Фани Николова. Тя поясни, че след 7-ми март всеки работодател може да се включи и да посочи потребностите от работна сила, тъй като така службата ще има представа за нуждите.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/