Акцент, Новини

Среща в Министерството на енергетика по казуса с Белащица, инициирана от Областната администрация на Пловдив област

Министерството на енергетиката очаква становище от РИОСВ-Пловдив за нова Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) по отношение на исканията за удължаване на изтеклите концесионни договори за кариерите в Белащица. Становището ще бъде част от аргументацията на енергийното министерство относно целесъобразност и законосъобразност на бъдещо решение дали договорите могат и трябва да бъдат удължени.

Продължава процедурата, започната от администрацията на община Родопи, за обособяване на санитарно-охранителна зона и проектът ще бъде депозиран в “Басейнова дирекция”.

Това стана ясно по време на проведената работна среща в Министерството на енергетиката, инициирана от Областната администрация на Пловдив област. Участие взеха областният управител Йордан Иванов, заместник областният управител Лъчезар Бакърджиев, главният експерт по водите на Областната администрация Митко Стойчев, кметовете на община Родопи Павел Михайлов и на село Белащица Костадин Николов, граждани от Инициативния комитет за Белащица. 

От Министерството на енергетиката в лицето на зам.-министър Пламен Данаилов и експерти изслушаха аргументите на гражданите от Белащица и представители на местната власт срещу възобновяването на изтеклите концесионни договори. Споделени бяха аргументите против продължаването на добив на инертни материали от кариерите заради проблемите с чистотата на въздуха в региона, шума, разширяващото се жилищно строителство и тормоза над местните жители заради дейността.

Бяха изложени и проблемите, и възможните действия на институциите оттук нататък по казуса.

Областната администрация на Пловдив област ще продължи да участва и да осигурява координация в работата на държавните институции на регионално ниво, от които зависи развръзката по отношение на концесионните договори, да води кореспонденция с централната власт, да следи развитието и да информира заинтересованите страни.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/