Акцент, Новини

Областният управител назначи и. д. кметове на Община Сопот и село Анево

Областният управител на област Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев назначи днес временно изпълняващи длъжността кмет на две населени места. Той връчи лично заповедите на Марин Бодуров и Нонка Талева, които ще управляват съответно Община Сопот и с. Анево до полагането на клетва от новоизбрания кмет на населените места.

Причината е, че настоящите кметове са кандидати в предизборната кампания, а Общинският съвет не е назначил техни заместници. Според  чл. 42 на ЗМСМА, когато кмет на община, район или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността. Ако това не се случи, в. и. д. кметовете се назначават от областния управител.

„Законът е уредил и този въпрос, така че да се осигури непрекъснатата работа на администрацията и да бъде защитен обществения интерес“, обясни д-р Зюмбилев. Той подчерта, че основната задача на временните кметове е да осигурят нормалното протичане изборния процес в своите населени места и им пожела успешна и ползотворна работа.

Временно изпълняващите длъжността кметове встъпват в правомощията си от края на мандата, считано от 27 октомври 2023 г., съгласно получени разяснения от Централната избирателна комисия (от 12 септември 2023 г.), изпратени на вниманието на всички кметове, председатели на общински съвети и областни управители.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/