Акцент, Новини

Областният оперативен щаб предприе нови мерки за борба с грип и ОРЗ

Във връзка с увеличената заболеваемост, достигнала епидемични стойности от грип и ОРЗ на територията на област Пловдив, днес, 26.01.2024г. в Областна администрация Пловдив повторно заседаваха Областен оперативен щаб, действащ към Областния управител на област Пловдив и Областен оперативен щаб към РЗИ Пловдив.

На основание посочените на заседанието данни Щабът реши въведените нови временни противоепидемични мерки да влязат в сила от 30.01.2024 г. до 5.02.2024 г.(вкл.) , но по настояване на Главния държавен здравен инспектор на РБългария доц. д-р, д.м. Ангел Кунчев и Министерството на здравеопазването е издадена Заповед за преминаване в режим на обучение в електронна среда от разстояние на учениците от област Пловдив за периода от 29.01.2024 г. до 05.01.2024 г. (включително). Удължават се въведените противоепидемични мерки на територията на област Пловдив срещу разпространението на грип и ОРЗ до 05.02.2024 г. (включително).

Заповедта ще бъде публично оповестена на интернет страницата на РЗИ Пловдив.

Директорът на РЗИ Пловдив д-р Сийка Димчева представи общата картина на заболеваемостта в Пловдивска област, която към момента е следната:

„Заболеваемостта сред учениците и училищния персонал се следи от началото на обявяването на грипната епидемия, като тя към момента е нараснала и е достигнала 20.46% сред учениците и 7.7% сред училищния персонал.

Тенденцията за заболеваемост във възрастовите групи 5 – 14 години продължава да нараства, като рязко се отчита завишаване на заболеваемостта на възрастовата група над 65 години, за разлика от предходната седмица, което дава основание да бъде удължена грипната епидемия.

През изминалата седмицата данните на РЗИ показваха обща заболеваемост от 206. 02 болни на всеки 10 000. За периода от обявяването на грипната епидемия до днес данните сочат нарастване на заболеваемостта спрямо предходния период, като стойностите са достигнали 228.71 на 10 000 души.“

Щабът реши също да не се прекратяват плановите операции, защото пациентите вече са изследвани и подготвени за интервенциите и отлагането им ги поставят в риск и те да се разболеят.

Областният оперативен щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания апелира гражданите да поставят защитна маска за лице в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, аптеки и дрогерии, в обекти за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни, както избягване на масови събирания и струпвания от хора в затворени помещения.

Предстои на 05 февруари 2024 г. Областният оперативен щаб към областния управител на област Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев да проведе трето заседание, на което, отчитайки последните данни, да вземе решение за прекратяване или продължаване на грипната епидемия.

Заповед на РЗИ ПЛОВДИВ за удължаване и промяна на въведените временни противоепидемични мерки в област Пловдив, с оглед увеличената заболяемост от грип и ОРЗ: РД-01-118-26.01.2024 год.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/