Акцент, Новини

Областна администрация Пловдив с призив за безопасност на пътя

На 29 юни Областна администрация Пловдив и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ отбелязват Националния ден на безопасността на движението по пътищата. На този ден се акцентира върху важността на темата като глобален проблем и се насочва вниманието към намаляване на смъртността и тежките наранявания при пътни инциденти.

През изминалата 2023 г. в страната са настъпили 6 989 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с 525 загинали и 9 091 ранени лица, като две трети от тях са в населени места. От всички смъртни случаи 96 включват пешеходци. Загубихме 30 деца, а 1 329 са ранени. Тази статистика е обезпокоителна и неприемлива.

Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото общество. Всеки може да допринесе за намаляване на пътнотранспортния травматизъм чрез развитие на защитна среда и жизнеутвърждаваща култура за безопасност на движението по пътищата (БДП).

Призоваваме родителите и образователната система да формират добри поведенчески модели сред децата и младежите, утвърждавайки безопасността на движението като ценност. Приемаме концепцията за учене през целия живот като средство за придобиване на трайни знания, умения и нагласи за безопасност на пътя.

Признаваме ангажимента на държавните администрации да полагат дължимата грижа при предоставяне на публични услуги, които поставят човека, живота, здравето и правото на безопасна мобилност в основата на обществените отношения.

Областна администрация Пловдив и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Ви пожелават безопасно пътуване и спокоен летен сезон! Помощни образователни материали и полезни съвети, предоставени от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, са достъпни на:
https://www.sars.gov.bg/obuchenie/

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 87 9182250
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/