Обявление на Областен управител на област Пловдив

Относно:  Започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна и общинска собственост, за държавна нужда, находящи се землището на с. Храбрино, община Родопи, област Пловдив.

Преглед

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017