1976: Презаверяване на разрешение за строеж

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

510 Views | Last update 02.11.2018 17:25:26

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017