1981: Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

583 Views | Last update 02.11.2018 17:28:27

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017