1975: Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и за одобряване на изменения в одобрения инвестиционен проект

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

425 Views | Last update 02.11.2018 17:25:01

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017