1980: Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществени промени в одобрен инвестиционен проект

Информация за предоставяне на услугата:

[uslugi_check]

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017