Беше учреден Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – област Пловдив

Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – област Пловдив беше учреден ден преди Светлите Великденски празници. Предложението за учредяването на консултативния съвет бе направено от инж. Мирослав Димитров – Директор на Регионална дирекция по горите – Пловдив, а първото заседание се състоя под председателството на областния управител Здравко Димитров.

Главната причина за създаване на консултативния съвет е желанието на заинтересованите институции за подобряване на изпълнението на държавната политика по опазване на горите, дивеча и рибата чрез взаимодействие между органите и организациите, имащи отношение към нея.

Дейността на консултативния съвет е в съответствие с „Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 – 2020 г.“. На заседанието беше приет правилник за организацията и дейността на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата и бяха обсъдени проблемите, свързани със забраната за риболова, обявяването на предстоящия пожароопасен сезон и мерките, които трябва да бъдат предприети за предотвратяване на пожарите в горските масиви в областта.

Със заповед на областния управител Здравко Димитров, за пожароопасен сезон на територията на област Пловдив е обявен периодът от 25 април до 31 октомври.

За да бъдат избегнати горските пожари, през този период се забранява извършването на огневи дейности и палене на огън на по-малко от 100 метра от горските масиви. Беше отчетено, че сред основните причини за на горските пожари за небрежност или умишлено палене на стърнища и земеделски площи, от които огънят се разпространява върху горските масиви. Собствениците на гори също трябва да предприемат мерки за противопожарна безопасност. Трябва да бъдат изградени или дооборудвани съществуващите на територията на област Пловдив противопожарни табла. Изпратени са и уведомителни писма до всички кметове на общини, които своевременно трябва да информират населението за забраните за палене на огън.

Инж. Мирослав Димитров – Директор на Регионална дирекция по горите – Пловдив каза, че специализирани комисии започват повсеместни проверки, за да установят дали се спазват предписанията за пожарозащита. При установяване на нередности, нарушителите ще бъдат глобявани своевременно. Изтъкнато беше, че има много добра координация и взаимодействие със службата за Пожарна безопасност и защита на населението.

 Началникът на отдел „Рибарство и контрол“ – Пловдив Христомир Копчев акцентира върху някои проблеми, свързани със сезонната забрана за риболов, която стартира на 15 април. Той заяви, че ще бъдат предприети всички мерки, за опазването на рибното богатство. Предстоят проверки по всички водоизточници на територията на Пловдивска област, за да бъдат предотвратени бракониерските набези. Копчев също апелира за по-добро взаимодействие между институциите, за да бъдат своевременно  залавяни и глобявани нарушителите.

Следващата редовна сбирка на  Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – област Пловдив беше насрочена за края на месец септември, малко преди началото на ловния сезон.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017