Практическо занятие по изготвяне на заявки за отсрочване на запасни и техника-запас с длъжностни лица от областната и общинските администрации в Област Пловдив

По молба на областния управител на Област Пловдив Здравко Димитров и по инициатива на Главния секретар Борислав Димов, във Военно окръжие I степен – Пловдив беше проведено  съвместно практическо занятие на тема: „Изготвяне на заявки за отсрочване на запасни и техника-запас“ с длъжностните лица от областната и общинските администрации, имащи задължения по отсрочването.

Занятието беше проведено във връзка с изпълнение на т. 1.4.1.2. на Указанията на междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурност на доставките за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация през 2016 и 2017 година.

Присъстваха експерти от всичките 23 общински и районни администрации, а също така и от  областната администрация.

Срещата бе открита от началника на Военно окръжие І степен – Пловдив полковник Стефан Георгиев Карагегов. Той се спря на основните проблеми с които е съпътсвана дейността по отсрочването на запасни и техника-запас. Занятието продължи с брифинг на подполковник Лъчезар Михайлов Демирев – началник на сектор  „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” във Военно окръжие I степен  – Пловдив. Подробно беше разгледан реда за отсрочване, изготвянето на регламентираните заявки  за безусловно и условно отсрочване на запасни  и техника-запас, издаването на удостоверения на отсрочените запасни и талон на всяка отсрочена единица техника-запас и подписването на  съвместни протоколи между началника  на окръжието и оправомощения представител на организацията, краен заявител.

Занятието постигна набелязаните цели и като желан краен резултат се очаква да се подобри качеството на дейността по отсрочването на запасни и техника-запас в Област Пловдив през двугодишния период 2016-2017 година.

 

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017