Здравко Димитров: Законът е един за всички и той трябва да се спазва

Здравко Димитров заяви категорично, че никога не би спрял решение, което е законосъобразно, но случаят с исканията за предоставяне на имот на Ловно-рибарско сдружение „Съединение  1906“, не е такъв. „Върнал съм едно решение, което е напълно незаконосъобразно. Законът е един за всички и той трябва да се спазва. Не се ръководя от сантименти, когато връщам решение, а искам то да е мотивирано и законосъобразно“.

Протестът срещу действията на Областния управител, който се състоя пред сградата на Областна администрация Пловдив по инициатива на „Ловно-рибарско сдружение Съединение 1906“, се оказа, че е нередовен, защото уведомлението за него е подписано от зам.-кмета Маринов в нарушение на Закона за събранията, митингите и манифестациите. Областният управител подозира, че зад действията на инициаторът на протеста Камен Шишманов, който освен, че е член на  Ловно-рибарско сдружение „Съединение  1906“ е и активист на ВМРО – Пловдив, прозират политически и лични интереси, но въпреки това протестиращите бяха приети от Здраво Димитров за изясняване на проблема.

Негодуванието на ловците възниква от това, че Областният управител връща решение на Общински съвет гр. Съединение, с което се учредява безвъзмездно право на ползване на изкуствена водна площ от 15 дка. в с. Церетелево за срок от 10 години, защото то е незаконосъобразно и поради констатирано противоречие относно принадлежността на правото на собственост. Общински съвет Съединение прегласува в законоустановения срок върнатото решение и го отменя, с което накърнява интересите на ловната дружинка. От приложените документи е видно, че обектът е част от Държавния поземлен фонд.

Здравко Димитров заяви пълната си подкрепа за исканията на ловната дружинка, но каза, че Областният управител няма право да управлява и да се разпорежда с имоти – Държавен поземлен фонд. Тези действия са от изключителната компетентност на  Министерство на земеделието и храните.

Бараката, за която също протестиращите претендират, е била разположена в съседен имот. Същата не притежава строителни книжа и градоустройствен статут. Бараката е била опасна, заплашена от самосрутване и вредна в хигиенно отношение. Поради това тя е премахната с решение на специално назначена от Община Съединение комисия, съгласно Закона за устройство на територията, по искане на собственика на ловната хижа, разположена в същия имот.

Здравко Димитров категорично заяви, че иска да съдейства за решаването на казуса с ловната хижа и би помогнал на Ловно-рибарско сдружение „Съединение  1906“ за придобиване на терен за ловна хижа, в която ловците да се събират, но това не трябва да става в нарушение на закона.

На срещата присъстваше експертът от Министерство на земеделието и храните Румен Лачев, който предложи да бъде изготвен пълен набор от документи и те да бъдат разгледани в Министерството, което ще излезе с решение по двата казуса, повдигнати от „Ловно-рибарско сдружение Съединение  1906“.

Ваня Трингова

Връзки с обществеността

Областна администрация – Пловдив

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017