Новини

Пловдивска делегация участва в Международния конгрес „Санкт Петербург и славянския свят“

Делегация от област Пловдив взе участие в IV Международен конгрес „Санкт Петербург и славянския свят“ в Санкт Петербург от 28 ноември до 1 декември 2016 г. заедно с българските участия от Хасково, София, Стара Загора и официалните представителства от домакините, Република Сръбска, Македония, Полша, Словакия, Словения и Хърватия. От 2013 г. се провежда този международен форум, чиято цел е развиване на многостранното сътрудничество между градовете и областите на страните от Източна Европа и Балканския полуостров. Основна тема на конгреса тази година бяха информационните технологии като област на науката, отрасъл на икономиката и ресурс за развитие на социалната сфера.

Вследствие на подписаното споразумение за партньорство от 1998 г. между Санкт Петербург и област Пловдив и активизираните контакти от края на 2015 година между Правителството на Санкт Петербург и Областна администрация – Пловдив областният управител – Здравко Димитров, покани кмета на община Пловдив, представителите на висшите учебни заведения, научни организации и фирми от сектора.

В състава на делегацията се включиха: чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, ректор на Медицинския университет – Пловдив, проф. Кольо Динков – ректор на Университета по хранителни технологии – Пловдив, проф. д-р инж. Димитър Кирилов Димитров, ректор на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, Лилия Бабакова – експерт УЧР към фирма „Вискомп“ и координатор на Клъстер ИКТ – Пловдив, Димитър Манчев – изпълнителен директор на фирма „Програмиста“ АД и Юрий Цикунов – продуктов мениджър на фирма „Програмиста“ АД.

В рамките на програмата на събитието гостите посетиха университети в Санкт Петербург и на терен се запознаха с опита в обучението на IТ-специалисти. В Петербургския Демоцентър бяха представени най-успешните и внедрени технологии в специфични области на живота на града. В Центъра за обществен мониторинг участниците в конгреса бяха запознати с използването на иновативната информационна система, гарантираща безопасността на града, за видеонаблюдение, аварийно обслужване, повиквания 112 и централизирана система за публично оповестяване при спешни случаи.

Пловдивската делегация чрез ректора на ВУАРР, директора на IТ компанията „Програмиста“ и представителя на ИКТ клъстера в Пловдив взе активно участие с презентации в конференцията „Ролята на информационните технологии в развитието на съвременния град“. Лилия Бабакова от ИКТ Клъстер – Пловдив представи в доклада си древния ни град като информационен масив „откакто свят светува“ в съотношение с други европейски страни. По време на конференцията участниците споделиха опита си от използването на IТ решения в сферите на дейността, която развиват, и бяха обсъдени перспективите и възможностите за формиране на единно информационно пространство на градовете и регионите с цел укрепване на международните връзки.

Следващата година международният конгрес е с насоченост в областта на екологията.

Последна редакция на 07 декември, 2016 в 16:35

https://www.livechatalternative.com/