Седмица на образователната интеграция на деца и ученици от малцинствен произход

В периода 24 – 28 октомври 2016г.  в училища и детски градини на територията на област Пловдив се проведе „Седмица на образователната интеграция на деца и ученици от малцинствен произход“.

Седмицата на образователната интеграция е в изпълнение на регионалната политика за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства на Регионално управление на образованието – Пловдив, съвместно с Областна администрация – Пловдив за учебната 2016/2017 г., във връзка с националната Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020).

Областна администрация – Пловдив беше партньор на РУО – Пловдив в провеждането на кампанията, като координатор в изпълнението на интеграционната политика на областно ниво.

Секретарят на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – мл. експерт Нъшан Деркалестаниан взе участие на мероприятията организирани по повод „Седмица на образователната интеграция на деца и ученици от малцинствен произход“ в ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Пловдив, ОУ „Найден Геров“ – гр. Пловдив, ОУ „Пенчо Славейков“ – гр. Пловдив и ОУ „Васил Левски“ – с. Рогош.

Г-н Деркалестаниан представи работата на ОССИЕВ и информира за актуалните интеграционни проекти на национално ниво.

В ОУ „Васил Левски“ – с. Рогош специален гост беше Снежана Александрова – началник на отдел „Координация и европейска интеграция“ в Областна администрация – Пловдив.

Учебните заведения от своя страна представиха добрите практики в сферата на образователната интеграция, постиженията извън класните дейности и творчески сцени свързани с бита и културата на етническите малцинства в Република България.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017