Новини

Пловдивската научна общност получи подкрепата на Областния управител Здравко Димитров

По покана на Областния управител Здравко Димитров, в сградата на Областна администрация Пловдив се състоя среща с ректорите и зам.-ректорите на всички пловдивски висши учебни заведения.  На нея присъстваха още зам.-областният управител Георги Пилев, главният секретар Борислав Димов и г-жа Снежана Александрова – началник отдел „Координация и европейска интеграция“ в администрацията. Обобщени бяха  проблемите на ВУЗ-те през изминалата година, както и перспективите  за тяхното решаване през следващата 2017 г.

В рамките на срещата се обсъди участието в процедура  чрез подбор на проектни предложения  BG05M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“, финансирана по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж – 2014-2020 г.“, в която се включват   Университетът по хранителни технологии (УХТ), Аграрният университет-Пловдив, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Медицинският университет – Пловдив.   Дейностите по процедурата ще водят до развитие на върхови и пазарно ориентирани научни изследвания в тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ от  Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България.

Областният управител увери ректорите, че могат да разчитат на неговата подкрепа и че ще съдейства именно пловдивската научна общност да реализира подготвяния мащабен проект „Ще помагам с всичко, което зависи от мен и екипа ми, за да се развива Пловдив като студентски, научен и бизнес град, за  да задържаме младите хора в него и страната. Винаги ще съм насреща за решаването на проблемите ви и можете да разчитате на помощта ни“, увери Областният управител гостите си. В навечерието на Рождество Христово, г-н Димитров пожела на всички мирна и щастлива Нова година, както и здраве, щастие и благоденствие за семействата им.

https://www.livechatalternative.com/