Заседание на Oбластния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси беше проведено в залата на Областна администрация – Пловдив.

Зам.-областният управител Ангел Рангелов, който е председател на Областния съвет по етническите и интеграционните въпроси, откри заседанието.

Секретарят на Съвета – г-н Нъшан Деркалестаниан представи Годишния отчет по изготвения Мониторингов доклад за 2016 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. и Областната стратегия на област Пловдив за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

Много от членовете на Съвета взеха участие в обсъждането на представения доклад и споделиха най-често срещаните при тях трудности в работата им по интеграцията на ромите. Те предложиха работещи практики и идеи за повишаване на ефективността в областта на интеграционните политики.

След приключването на дискусията, г-н Деркалестаниан информира присъстващите за проведения Регионален форум по проект „Т.Е.А.М. – Заедно постигаме повече“. Проектът има за цел създаване на Национална ромска платформа като механизъм за постоянен диалог по въпросите за интегрирането на ромите между всички заинтересовани страни.

Зам.-председателят на ОССЕИВ г-жа Александрова информира Съвета за стартиращия конкурс относно отпускането на стипендии на студенти от ромски произход.  Проектът, който е финансиран от фондация „Ромски образователен фонд“, има краен срок за кандидатстване 11 май 2017 г.

Пълната информация за него може да получите на: http://www.romaeducationfund.hu/kak-da-kandidatstvate-za-stipendiya-0

[contentblock id=6 img=gcb.png]

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017