Новини

Заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив

Областният управител Здравко Димитров председателства първото заседание за 2016 година на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив. На заседанието присъстваха представители на ОДМВР – Пловдив, сектор „Пътна полиция“, РИО – Пловдив, Пътно управление – Пловдив, Асоциацията на пострадалите при пътно-транспортни произшествия, РЗИ – Пловдив, Центъра за спешна помощ и на отделите по сигурност към общините в област Пловдив,

Специален гост на днешното заседание беше полковник Алекси Кесяков –  секретар на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерството на вътрешните работи. Г-н Кесяков представи информация за насоките на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020 г. Той изтъкна, че през последните години се е повишило нивото на ПТП в България, но за щастие, нивото на смъртност чувствително се е понижило. Въпреки това, България и Румъния оглавяват челните места по брой на загнилите в ЕС през 2015г. Целта на стратегията е да даде конкретен принос за реализирането на основната цел – намаляване с 50 на сто на броя на загиналите и на ранените при пътните произшествия за 2020 г. спрямо показателите за 2010 г., както и значително занижаване на преките и косвените материални щети от тези произшествия и достигане нивото на показателите за аварийността на водещите страни в Европейския съюз.

Основните усилия са посветени на децата и младите хора като участници в пътното движение и имат за цел повишат отговорността им към безопасността на движението.  Сред най-рисковите участници в движението по пътищата са водачи, които скоро са взели свидетелство за управление на МПС и имат сравнителна малък опит. Високите нива на произшествия при младите водачи са резултат преди всичко от незрялост, липса на опит и надценяване на уменията за шофиране. В голяма част от европейските държави е предвидено, младежите да се обучават в присъствието на родител докато навършат пълнолетие, защото това ги прави по-опитни шофьори.

Актуална информация за предприетите мерки за осигуряването и подобряването на безопасността на движението, детската безопасност и превенцията на агресията по пътищата на територията на област Пловдив беше представена и от инспектор Ботьо Гергинов от ОДМВР – Пловдив, сектор „Пътна полиция“. Той подчерта, че скоростта и неспазване на предимство са сред основните причини за възникване на ПТП. Гергинов каза, че превантивната дейност в областта е на едно от най-високите нива в страната, като Пловдив заема второ място след столицата. За съжаление, в Пловдивска област през миналата 2015 година са пострадали 185 деца, като 5 от тях са починали. Поради тази причина, основните усилия са за превантивни действия за обучение и превенция на пътно-транспортните произшествия при децата. Заедно с РИО, в Пловдивска област са реализирани няколко пилотни проекта, свързани с обучението по безопасност на движението на децата в училища и детски градини.

Татяна Цонкова от РИО – Пловдив направи отчет за съвместните дейности и инициативи, проведени заедно с Пътна полиция. Тя предостави актуална информация за предприетите мерки, свързани с подобряване на образованието и уменията на децата в пътното движение от страна на детските градини, началните и средните училища на територията на област Пловдив.

В края на заседанието, по предложение на областния управител Здравко Димитров, беше взето решение, следващата сбирка на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив, да бъде проведена преди началото на учебната година, в периода 1 – 9 септември.

Ваня Трингова

Връзки с обществеността

Областна администрация – Пловдив

Последна редакция на 16 август, 2016 в 20:59

Skip to content https://www.livechatalternative.com/