Акцент, Новини

По инициатива на областния управител Здравко Димитров се сформира инициативен комитет за възстановяване блясъка на Военен клуб – Пловдив

По инициатива на областния управител Здравко Димитров във Военен клуб – Пловдив се състоя работна среща. Повод за организирането на срещата бе проведен разговор между началника на Гарнизон Пловдив – бригаден генерал Явор Матеев, областния управител – г-н Здравко Димитров и министъра на отбраната – г-н Красимир Каракачанов, по време на който са били обсъдени възможностите за цялостно ремонтиране на сградата на Военен клуб – Пловдив и промяна на облика й като институция, запазила емблематичната си стойност през годините като средище на градския културен живот.

Целта на срещата бе да се създаде инициативен комитет, който ще има за цел да съдейства за реализиране на идеята за пълноценен ремонт на сградата, строена преди близо 110 години.

 На срещата присъстваха г-н Здравко Димитров – областен управител на област Пловдив, г-н Валери Баранов – главен експерт по сигурността в областна администрация Пловдив, г-н Борислав Димов – главен секретар в областна администрация Пловдив, г-жа Ваня Трингова – връзки с обществеността в областна администрация Пловдив, г-жа Ваня Стоянова – главен специалист в отделение „Административно” във военно формирование 32990 – Пловдив, г-н Стефан Шивачев –  директор на Регионален исторически музей в град Пловдив, полковник Стефан Карагегов – началник на Военно окръжие – Пловдив, г-н Томирко Томанов – началник на Териториален отдел – Пловдив, г-н Георги Стефанов – главен експерт във Военен клуб – Пловдив, г-жа Маргарита Аргирова – старши експерт във Военен клуб – Пловдив, о.з полковник Сотир Докторов – почетен председател и секретар на Общинския съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – гр. Пловдив, о.р майор Атанас Хаджиев – председател на Областния управителен съвет на Съюза на ветераните от войните на България – гр. Пловдив и о.з полковник Атанас Найденов – секретар на Областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – гр. Пловдив.

Срещата започна с изказване на г-н Стефан Шивачев –  директор на Регионален исторически музей в град Пловдив, който запозна присъстващите с историята на построяването на военния клуб, чието строителство започва през 1906 година и завършва през 1908 година, а официалното му тържествено откриване става на новогодишен бал срещу 1909 година.

През 1923 година във Военния клуб е възникнал пожар, който основно е засегнал покривната конструкция, включваща три броя кули. След пожара е извършен ремонт, при който две от кулите са отстранени.

Директорът на музея илюстрира изказването си със снимки, които дават визуална представа за облика на сградата преди разрушаването й от пожарите и земетресенията.

Вследствие на две земетресения голяма част от покрива е разрушен и от 1929 г. със средствата на държавата е възстановен в сегашния й вид.

В заключение директорът на музея акцентира, че сградата се намира в центъра на град Пловдив и попада в обхвата на територия с културно- историческо наследство със статут на групов археологически и архитектурно-строителен паметник на културата, което още повече налага реставрирането й и превръщането й в предпочитано място за провеждане на различни мероприятия от национален и международен характер, като концерти, фестивали, театри и други.

След него последва изказване на областния управител – г-н Здравко Димитров, който изрази готовността на областната администрация на град Пловдив да окаже съдействие и да се включи активно при ремонтирането на сградата, като израз на признание и уважение към военнослужещите от Българската армия. Той предложи да се създаде инициативен комитет, който пряко да се ангажира с реставрирането на сградата и постави въпроса за необходимостта от извършване на архитектурно заснемане, конструктивно обследване на сградата и изготвяне на техническо задание с количествено-стойностна сметка.

Г-н Томирко Томанов – началник на Териториален отдел – Пловдив обясни, че във Военен клуб – Пловдив предстои да бъдат извършени частични ремонтни дейности на втори и трети етаж на сградата, като за целта служители от отдел „Управление на държавната собственост”  към ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” са извършили огледи и са изготвили техническо задание с количествено-стойностна сметка и след приключване на ремонтните дейности, служителите от Териториален отдел – Пловдив ще се преместят в сградата на военния клуб.

Във връзка с изказването на г-н Томирко Томанов, областният управител направи предложение за оказване на съдействие от страна на специалисти от дирекция „Управление на собствеността и жилищен фонд” към ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, които да извършат огледи и да изготвят техническо задание с КСС за ремонт на цялата сграда, което ще е икономически по-целесъобразно с оглед на необходимите финансови средства.

Областният управител предложи в инициативния комитет да влязат и г-н Александър Сиди – регионален координатор на ВМРО за Пловдив, Пазарджик и Смолян и депутат от Пловдив – град с листата на Обединени патриоти, общинските съветници Ангел Ангелов, Коста Хаджиев, Стефан Послийски, Анести Тимчев, бригаден генерал Явор Матеев – началник на Гарнизон Пловдив, Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай.

 Срещата премина в атмосфера на единомислие и разбирателство за процедурните въпроси и предстоящите дейности, относно ремонтирането на сградата на Военен клуб – Пловдив.

Проведената инициатива е доказателство за утвърдените традиции на военния клуб да осъществява ползотворно сътрудничество и взаимодействие както с командирите на военните формирования от Гарнизона, така и с общинската и областна администрация,  като се търсят всички възможни форми на партньорство с оглед издигане на престижа на Военен клуб – Пловдив като институция, която повече от 100 години е съхранила в себе си историческото, общественото и културно развитие на града.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

 

Skip to content https://www.livechatalternative.com/