Заместник областният управител Евелина Апостолова се срещна с представители на „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“

Заместник областният управител Евелина Апостолова, заместник министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова и заместник кметът по социалната политика Георги Титюков се срещнаха с представители на „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ , за да изслушат проблемите и исканията за имот на подходящо място и отговарящ на нуждите за обучението, рехабилитацията и социалните контакти на хората със сляпо-глухота.

Представителите на държавната и общинска администрация посетиха помещенията на ул.“Ален мак“4, които са предоставени на Асоциацията от Община Пловдив, но които се оказват твърде тесни за всички социални дейности, които се извършват от националната организация на хората с увреждания. В помещението няма достатъчно място за обучение на сляпо-глухите, за настаняването на тези от страната, за оборудването на НАСГБ и за нормална работа на Клуба за социални контакти на сляпо-глухите.

Обучението и рехабилитацията на сляпо-глухите , които наброяват повече от 500 души от страната и 80 от Пловдив, до края на 2016 година се е извършвало в сградата на ул.“Весела“30. Имотът, който в момента е предоставен на Асоциацията и се намира на ул. „Ален мак“ 4, е с обща площ от 147 кв.м. и в него не могат да се извършва специфичното обучение и рехабилитация на сляпо-глухите, тъй като не разполага с помещения за обучение и настаняване на хората от страната. Обектът не разполага и със зала за Клуба за социални контакти на сляпо-глухите, и на хората със специални потребности се налага да ползват за провеждане на събрания и тържества зали на други места.

Според председателя на организицията Димитър Парапанов, общинският имот в ЖК „Тракия“, бл.16 , където бе настанена администрацията на район „Тракия“, би могъл да се превърне в подходящо място, отговарящо на нуждите за обучението, рехабилитацията и социални контакти на хората със сляпо-глухота. Зам.- кметът Георги Титюков обясни, че мястото не е подходящо, защото достъпът до помещенията е затруднен от наличието на високи стълби, което би затруднило допълнително хората с увреждания. Заместник областният управител Евелина Апостолова предложи да се обединят усилията  и на следваща среща, която ще се проведе в Областна администрация – Пловдив, да бъдат разгледани конкретни възможности и намерено най-доброто решение на проблема.

 

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017