Областният управител Здравко Димитров и министърът на образованието Красимир Вълчев посетиха учебни заведения в „Столипиново“

Областният управител Здравко Димитров, министърът на образованието Красимир Вълчев и заместникът му Деница Сачева заедно с екип на МОН, беше на посещение в квартал Столипиново. Целта на визитата в квартала с най-висока концентрация на етническо население на Балканския полуостров, на която присъстваха и зам.-областният управител Петър Петров, кметът  Иван Тотев и шефът на РУО – Пловдив Иванка Киркова,  бе среща с учители, преподаватели и родители на деца, отпаднали от образователната система.

Първата среща на министър Вълчев и г-жа Сачева бе с преподаватели в училище „Найден Геров“, на която бяха обсъдени текущи проблеми на учебното заведение и мерките, които спешно трябва да бъдат предприети за връщане в училище на отпадналите деца от уязвимите социални групи.

Оказа се, че основният проблем е в това, че децата в ромския квартал не знаят български език, защото в семейната среда не се говори на български. Проблемът произтича и от там, че голяма част от децата в квартала не посещават детски градини и предучилищна подготовка, където да получат необходимите знания и умения. „Мярката за задължителен обхват на 4-годишните е ключова за нас, защото тя гарантира, че те ще имат по-малко трудности и дефицити в първи клас“, посочи министърът.

На срещата беше предложено да се предвидят мерки и допълнителни средства на училищата, в които се обучават деца, чиито майчин език не е български, за да се обезпечат допълнителните усилия, които полагат педагозите. Г-жа Сачева заяви, че се изготвя методология за учениците, които изучават майчиния език като чужд и предстои нейното одобряване. Учителите обясниха, че би било добре да се направят по-малки паралелки, защото за тези деца е необходим индивидуален и диференциран подход. Преподавателите в училище „Найден Геров“ изтъкнаха и необходимостта от физкултурен салон, защото в училището има изявени спортни таланти, за чието бъдещо развитие трябва да се помисли. Те поискаха и подобряване на материално-техническата база и по-широко използване на мултимедия и интерактивни дъски, чрез които се повишава интереса към преподавания материал.

След срещата в училище „Найден Геров“, представителите на МОН, РУО, ОДМВР и областният управител лично посетиха няколко адреса, на които са регистрирани деца, които не посещават училище. Там те се срещнаха с родители и близки на децата и проучиха причините, паради които децата са отпаднали от образователната система. Оказа се, че основна причина са миграционните процеси, при които децата заминават с родителите си в чужбина. Министър Вълчев беше категоричен, че трябва да се подобри взаимодействието с МВР и в частност с Гранична полици, за да се установи колко деца от малцинствата са напуснали страната.

След това министър Вълчев, областният управител Здравко Димитров и екипите им посетиха детска градина „Лилия“, която също се намира в квартал „Столипиново“. Те бяха посрещнати от питомците на детското заведение с хляб и сол и кратка артистична програма. Гостите се срещнаха и с един от образователните медиатори в квартала Зинаида Карагьозова, която е със средно образование, но има висок авторитет в квартала. Именно тя полага огромни усилия и посещава семействата, за да ги мотивира да пращат децата си в детските заведения. На срещата беше изтъкната ключовата роля на медиаторите, които са естествената връзка между учебните заведения и семейството. Министър Вълчев обеща, че ще се работи в тази посока.

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

 

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017