Процедури, Съобщения

Процедура: 00799-2021-0006

Предмет на поръчката: Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна група за нуждите на Областна администрация – Пловдив

 1. Решение за откриване;
 2. Обявление;
 3. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
 4. Документи за участие;
 5. Разяснения;
 6. Протоколи;
 7. Протокол на КК;
 8. Решение за класиране;
 9. Информация за гаранции;
 10. Информация за сключен договор;
 11. Договор;
 12. Информация за извършени плащания;
 13. Информация за изпълнен договор;

Рег. номер в АОП: 00799-2021-0006

Създаден на: 13.05.2021г. 16:00ч.

Процедура: Събиране на оферти с обява

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.05.2021г. 23:59ч.

Последна актуализация на: 25.06.2021г. 13:08ч.

Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Последна редакция на 25 юни, 2021 в 13:09

Skip to content https://www.livechatalternative.com/