Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Пловдив 2017 – 2020 г. Пловдив, 2017

Oбластната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Пловдив 2017-2020 г. е съгласувана от Областния съвет за развитие на област Пловдив на 08.09.2017 г. с Решение № 1, взето с Протокол № 1/ 08.09.2017 г., и от РУО – Пловдив съгласно чл. 196, ал.5 от ЗПУО.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017