Обява за конкурс за длъжността „Младши експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 15.11.2016г. 14:03ч.)

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Областен управител обявява конкурс за длъжността „Младши експерт“ …

Прочетете повече

Обява за конкурс за длъжността „Старши експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 02.11.2016г. в 10:20ч.)

СПИСЪК С РЕЗУЛАТИ ОТ ТЕСТА      За длъжността  Старши експерт в отдел ПАК –  Дирекция  “АКРРДС” на Областна администрация –

Прочетете повече

Обява за конкурс за длъжността „Старши счетоводител“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 27.09.2016г. 10:41ч.)

СПИСЪК С РЕЗУЛАТИ ОТ ТЕСТА За длъжността  Старши счетоводител в Дирекция  “АПОФУС” на Областна администрация – гр. Пловдив Стоян Николаев

Прочетете повече

Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 18.08.2016г. 11:37ч.)

Областен управител на област с административен център – гр. Пловдив обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Областна администрация – Пловдив …

Прочетете повече

Обява за конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 23.08.2016г. 12:10ч.)

Областен управител на област с административен център – гр. Пловдив обявява конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Областна администрация – Пловдив …

Прочетете повече