Акцент Инициативи

Областният управител Здравко Димитров даде старт на третата работна сесия на областните управители, по линия на Инициатива 16+1

Пловдив ставна домакин на третата работна среща на областните управители по линия на Инициативата за сътрудничество между страните от Централна и Източна Европа и Китай 16+1. Международният форум се проведе под егидата на областния управител на Пловдив г-н Здравко Димитров.

Форматът на 16 + 1 е инициатива на Народна република Китай правителство, насочена към укрепване и разширяване на сътрудничеството между Китай и 16 Централна и Източна Европа страни в областта на инвестициите, транспорта, финансите, науката, образованието и културата и да развива взаимноизгодни партньорства в областта на търговията, туризма, научните изследвания, здравеопазването, образованието, културата и други области на сътрудничество. Първите срещи на Сдружението взеха участие в Langfang, Хъбей май 2015 и Тангшан, Хъбей през юни 2016 г.

Днешната Трета работна сесия е първата от срещите на областните управители, по линия на Инициатива 16+1, която се провежда в която се провежда в Европа и то именно в град Пловдив с любезното домакинство на областния управител Здравко Димитров.

На срещата присъстваха представители на области в държави от Централна и Източна Европа и седем провинции от Китай, посланици и ръководители на дипломатически мисии, г-н Георг Георгиев – заместник-министър на Външните работи, г-жа Амелия Гешева  – заместник-министър на културата, г-н Милко Теофилов – заместник-министър на туризма, съветникът на министъра на икономиката, кметът на община Пловдив г-н Иван Тотев, Н. Пр. г-н Джан Хайджоу, извънредния и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България, г-н Йе Чанцин, Заместник Генерален директор на Службата по външни работи на провинция Хъбей, делегати от Чехия, Словения, Черна гора, Румъния, Латвия Естония и Унгария, областни управители, ректори на пловдивските университети, представители на бизнеса от област Пловдив, „Тракия икономическа зона“, „Агенция за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (АНСССКЦИЕ)  и НПО.

Модератор на събитието беше г-н Кръстьо Белев, Директор представителство, Българо-китайска асоциация за бизнес развитие, Пекин, КНР.

Форумът бе открит от областния управител на Област Пловдив г-н Здравко Димитров. В приветствието си той каза“ За мен е чест и привилегия да Ви приветствам с „Добре дошли!“ на Третата работна среща на областните управители по линия на Инициативата за сътрудничество 16+1 между страните от Централна и Източна Европа и Китайската Народна Република в град Пловдив – най-древният град по Пътя на коприната.

Инициативата 16+1 е съзидателно начинание, основано от Китайската Народна Република и страните от Централна и Източна Европа за подкрепа и сътрудничество. Инициативата 16+1 e и неделима важна част от сътрудничеството между Китай и Европа и допринася за всеобхватното стратегичско партньорство между Китай и Европейския съюз. Благодарение на съвместните ни усилия през последните пет години Формулата 16 + 1 работи успешно със своето приложение във всички секторни политики. Това се потвърждава от ежегодните форуми на високо равнище между Китай и страните от Централна и Източна Европа, от постигнатото засилено политическо взаимно доверие и значителния напредък в нашето сътрудничество. Макар Асоциацията на областните управители да е най-младият формат в Инициативата 16+1, можем ясно да заявим, че намеренията ни да изградим работещ модел на партньорство, включващ откритост, приобщаване и печеливши резултати, са налице.

Днес се събираме в дух на диалог. Философите са ни подсказали, че важно условие за разумен диалог е да бъдем на едно място по едно и също време и че “И най-дългият път започва с една малка крачка“. За щастие, ние участниците в Третата работна среща на областните управители не разполагаме само с една обща предпоставка, а с няколко. Позволете ми отново да благодаря на всички участници, че сме заедно и че заедно можем да предначертаем действията си и предложим нови проекти за сътрудничество в Инициативата 16+1.

Приветствам факта, че китайските компании придобиват все по-голям дял в икономиката на страните от Централна и Източна Европа. Това означава, че китайският производствен капитал, който представлява висока добавена стойност, може да намери своя път в Европа чрез портала на 16-те страни от Инициатива 16+1. Регионалната икономическа интеграция е движеща сила в насърчаването на либерализацията и улесняването на търговията и инвестициите, както и в поддържането на нашите пазари, отворени един към друг.

За България е чест, че в рамките на Инициативата 16+1 през 2015 г. в София своята дейност започна Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Чрез единната база данни на Центъра 17 страни обменят информация за бизнес сътрудничество и намират партньори в областта на производството, търговията и финансирането.

Гордеем се, че след подписване на Съвместна декларация за създаване на Демонстрационен парк за сътрудничество в земеделието във формат „16+1“, през май 2017 г. пилотният проект под Инициативата 16+1 стартира именно в област Пловдив, от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа съвместно с Аграрния университет – Пловдив.

В област Пловдив години наред успешно работи китайската държавна компания „Тянджин агробизнес къмпани“, която откри първата си инвестиция в Европейския съюз именно в България. Произвежданите в област Пловдив храни, вина, напитки и роботи успешно се изнасят в страните членки на Формата 16+1 и са представени на павилионите за български стоки към Инициативата 16+1 в свободната зона на Шанхай, в градовете Ханджоу, Пекин, Гуанджоу и на международните селскостопански панаири, които се провеждат в 16-те страни от Централна и Източна Европа.

За област Пловдив ще е чест да бъде домакин на един от следващите форуми за агротърговско и икономическо сътрудничество 16+1.

Основните проекти, на които залага Пловдив и България, са свързани с изграждането на дълъг железопътен коридор по Пътя на коприната. Пловдив очаква най-добрия инвеститор за възстановяване на Летище Пловдив, което има потенциал да заработи с пълния си капацитет. През последните години се разшири и академичният обмен в рамките на сътрудничеството 16+1, като университетите на нашите области се включиха в Консорциума на институтите за висше образование от 16+1.

Големият мащабен проект на България „Тракия икономическа зона“, която се намира на територията на област Пловдив, за малко повече от 20 години привлече сериозни инвестиции и чужди партньори, като преговорите и работата с китайски компании продължават да се задълбочават. До края на 2017 година ще стартират проектът “16+1 Логистичен хъб за електронна търговия със селскостопански и други продукти” съвместно с Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Пловдив се превърна в символ за доброто успешно сътрудничество в Инициативата 16+1.

Със сигурност най-достъпният път за международен обмен е пътят към културата, а туризмът е естественото му продължение. Най-старият град в Европа – древният Пловдив – е избран за Европейска столица на културата през 2019 година. Нашият град очаква своите гости и партньори, за да се сближават регионите и да се свързват културните наследства и настоящето.

Българското домакинство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 година е още една възможност международното сътрудничество във формат като този да се изведе като перспектива за развитие, в която нашият дял може да бъде принос в световното икономическо възстановяване и стабилност, което е полезно не само за нашите държави, но и за целия Европейски съюз.

Светът, в който живеем, е изправен пред многобройни глобални предизвикателства. В същото време нашите общи интереси са породени от необходимостта за сътрудничество и общи подходи за напредък. Съвместното сътрудничество за разширяване и усъвършенстване на сътрудничеството 16 + 1 не само ще донесе повече ползи за хората, но и ще допринесе за световния мир и развитие.

Третата работна среща на областните управители по линия на сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа има за цел да се ангажираме активно в комуникацията и сътрудничеството във всички сектори на икономиката, образованието, иновациите и технологиите, земеделието и опазването на околната среда, културата и туризма въз основа на взаимно уважение, взаимен интерес и взаимни предимства чрез укрепване на приятелството ни и насърчаване на интегрираното развитие и общия просперитет на 17-те страни участнички в Инициативата 16+1.

Нека общите предизвикателства ни обединяват в реализацията на възможностите, да засилим действията си и да работим заедно, за да насърчим приятелството и сътрудничеството между Китай и Европа, за да се възползват в най-голяма степен нашите региони за повишаване на жизнения стандарт.

Казано е, че величието на човешките дела се измерва с подбудите, които са ги родили. Нека тази среща на Инициативата 16+1 бъде пример за това.

Пожелавам на всички Ви продуктивна среща и ползотворни контакти!

Приветствия към делегатите отправиха и г-н Георг Георгиев – заместник-министър на Външните работи, кметът Иван Тотев, Н. Пр. г-н Джан Хайджоу, Извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България и  г-н Йе Чанцин – заместник генерален директор на Службата на външните работи към Народното правителство на провинция Хъбей.

Форумът се повежда в  три потенциални приоритетни области за сътрудничество: „Култура и туризъм“, „Иновации и икономически зони“ и „Селско стопанство“.

Модератор на първия панел беше г-жа Добрина Чешмеджиева от Българска национална телевизия. Приветствия към присъстващите отправиха г-н Милко Теофилов, Заместник-министър на туризма, Република България и г-н Джан Джънфън, Заместник-секретар на Главното управление на Народното правителство на провинция Гансу, Китайска народна република. Презентации направиха китайската провинция  Гансу, ОФ „Пловдив 2019“ и ОП „Туризъм, Чешко-китайска камара за сътрудничество, провинция Хънан, провинция Шандун.

г-н Любомир Ганчев, Съветник на Министъра на икономиката, Република България и г-жа Биен Йеншън, Заместник-директор на Дирекция „Отвъдморски инвестиции и икономическо сътрудничество“, Търговски департамент на провинция Хъбей поздравиха участниците в парнел „Иновации и икономически зони“.

С презентации участват Република Чехия, „Тракия икономическа зона“ и Българо-китайска асоциация за бизнес развитие, Република Румъния, община Шенжен, провинция Тиендзин, ОРАК Груп.

В панел „Селско стопанство“, чиито модератор е г-н Васил Гелев, Директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа с презентации участват Аграрен университет – Пловдив, Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, Република Словения, Регионален академичен център на БАН- Смолян.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

 

Галерия

Последна редакция на 27 октомври, 2017 в 17:16

https://www.livechatalternative.com/