Акцент Новини

Областният управител инспектира полагането на новата асфалтова настилка на Асеновградско шосе

Областният управител Здравко Димитров и главният експерт по сигурността на Областна администрация – Пловдив Валери Баранов, направиха инспекция на полагането на новата асфалтова настилка на Асеновградско шосе. Областният управител остана много доловен от качеството и темповете, с които строителите изпълняват задачите си, и интензивния процес на работа, който ще позволи обектът да бъде изграден предсрочно. На обекта в момента е съсредоточено голямо количество строителна техника, багери, валяци и машини за полагане на асфалт, както и огромен ресурс от строителни работници, които изпълняват стриктно поставените им задачи.

Върху по-голямата част от трасето е положен първия асфалтов слой и остават само 4 км. до кръговото кръстовище, което ще бъде изградено в началото на  Асеновград. Инж. Паун Иванов, представител на фирмата изпълнител „ИСА 2000“ обясни, че в момента върху трошената бетонова основа, която се трамбова след това се полага 6 сантиметров асфалтов слой, който ще предпази основата от неблагоприятните зимни метеорологични въздействия. При добро време, първата асфалтова настилка ще бъде положена изцяло до края на месеца.  В момента се изграждат отводнителните и комуникационни канали, които ще минават под трасето и ще осигурят надеждна защита на положените в тях кабели.  За да се изгради кръговото до КЦМ ще се наложи реорганизация на движението и в този участък колите ще преминават по новото трасе, докато траят строителните дейности. Намерението на строителите е да завършат новата част от пътя до края на годината, а догодина, след като по него се пренасочи движението, да ремонтират старото платно. В момента вървят процедурите по проектиране и одобряване на проекта за локалните платна, които трябва да бъдат изградени успоредно с основното трасе.

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

 

https://www.livechatalternative.com/