Акцент, БДП, Комисии

Областният управител Здравко Димитров свика първото за 2018 година заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Областният управител Здравко Димитров свика първото за 2018 година заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив.  Участие в дискусията взеха директорът на ОД МВР Пловдив главен комисар Атанас Илков, инж. Алекси Кесяков – секретар на Държавно обществената комисия по безопасност на движението, инж. Койчо Русев – председател на Националната транспортна камара, инспектор Ботьо Гергинов – говорител на Пътна полиция, директорът на Пътно управление – Пловдив г-н Йотов, зам.-областният управител Димитър Керин, главният експерт по сигурността в Областна администрация Пловдив Валери Баранов, Георги Маринов – заместник кмет „Обществен ред и сигурност“ в Община Пловдив и кметове на населени места в областта.

Областният управител Здравко Димитров откри заседанието, като изтъкна вредата, която нанасят пътно-транспортните произшествия и пътният травматизъм на икономиката и заяви, че този форум има за цел да запознае участниците с определените мерки, които ще доведат до намаляване на пътно-транспортните произшествия в областта. Той подчерта, че на срещата присъстват хора, които се сблъскват реално и знаят точно какви са проблемите на конкретните населени места и за това тяхната активност е от изключително важно значение.

Главен комисар Илков и инспектор Гергинов представиха актуална информация за пътната обстановка и пътната безопасност в общините на територията на област Пловдив. В анализа не беше пренебрегнат факта, че все още област Пловдив е на първо място в страната по тежки пътно-транспорти произшествия, но тенденцията е към намаляването им през 2017 година, в сравнение с 2016г. Според анализа, най-наситени с ПТП са пролетните и есенните месеци, а петък е критичният ден, в който се случват най-много инциденти. На първо място сред причините за катастрофи са високата скорост, следвана от отнемането на предимство. Пътищата, които са „първенци“ в черната статистика са Автомагистрала Тракия и пътя Пловдив-Смолян.

Инспектор Гиргинов изтъкна, че въпреки усилията, които институциите полагат, институциите все още са длъжници на обществото и, за да се намалят жертвите по пътищата е необходимо да се предприемат решителни действия. Основните мерки, които биха довели до ограничаване на пътно-транспортните произшествия, са засилен контрол, особено в малките населени места, подновяване на вертикалната и хоризонтална маркировка и ограничаване на скоростна на местата с концентрация на ПТП, обезопасяване на пешеходните пътеки, изграждането на кръгови кръстовища там, където това е необходимо и поставянето на камери. Но всички участници в срещата бяха единодушни, че ако няма самосъзнание у пешеходците, колоездачите и водачите на моторни превозни средства, тези мерки сами по себе си няма да възпрепятстват произшествията. За това, една от основните задачи, около която всички се обединиха, беше възпитанието на подрастващите и превъзпитанието на възрастните, като предпоставка за намаляване на пътно-транспортните инциденти.

Г-н Алекси Кесяков представи положителните практики на другите европейски страни, а г-н Русев благодари на областния управител за отговорното му отношение по въпросите на пътната безопасност в региона и регулярното свикване на заседания, на които се обсъждат мерките за нейното повишаване.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

 

Галерия

Последна редакция на 10 септември, 2021 в 14:45

Skip to content https://www.livechatalternative.com/