Акцент, Новини

Областния управител на Пловдив Здравко Димитров получи наградата на БАИТ за значителен принос в ИКТ бранша, в категория Държавна администрация

Областния управител на Пловдив Здравко Димитров получи наградата на БАИТ за значителен принос в ИКТ бранша в категория Държавна администрация от председателят на ДАЕУ Атанас Темелков.

Пловдивска област е първата, в която е създадена областна междуинституционална платформа за работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Тя е изградена за нуждите на Областна администрация – Пловдив и РУО – Пловдив. В обхвата на информационната система са включени 358 училища и детски градини. Целта на проекта е по-лесно да се следят процесите на миграция и възможностите за настаняване на децата в детски заведения до завършване на средно образование. Основна задача на програмата е децата да се върнат в училище и да се задържат в образователната система. На този етап са предвидени 50 базови мерки и автоматично сигнализиране на отговорните институции (МВР, РУО, Социални служби и т. н). Мерките имат за цел да се повиши ефикасността на процедурата за отпускане на семейни и други помощи на нуждаещите се семейства, а също така и за координирани действия при налагане на санкции спрямо родителите, които не изпълняват задълженията си спрямо Закона за училищното и предучилищно възпитание и Закона за закрила на детето. След анализ се изготвят конкретни мерки по отношение на всяко дете, което е идентифицирано като не обхванато, отпаднало или застрашено от отпадане от образователната система, и се търси съдействие от компетентните институции за прилагане на индивидуален подход към всяко дете за решаване на проблема.

Чрез реализирането на информационната система се спестяват огромни разходи за транспорт, командировки, пощенски разходи и човешки ресурси.

„За една година успяхме да върнем над 20 000 деца и разширихме програмата, като скоро тя ще е достъпна в цяла България“, заяви Димитров. На церемонията присъстваше и заместник областният управител Петър Петров.

В категория Държавна администрация журито бе номинирало още 3 проекта. В Министерство на земеделието, храните и горите е внедрена иновативна комплексна информационна система от национално значение за нуждите на агростатистиката (ИСАС). Министерството на туризма съвместно с английската технологична компания Horizon Software Solutions са създали през 2017 г. официалната маркетингова интерактивна платформа и мобилно приложение iLoveBulgaria. Третият номиниран проект в системата за електронно дистанционно гласуване, реализирана за Висшия съдебен съвет. В категория Общинска администрация  журито номинира три общини – Бургас, Пловдив и Столична община (за електронния здравен портал). Дончо Барбалов, зам.-кмет на София, връчи наградата на БАИТ за 2017 г. на Община Пловдив.

На тържествената церемония по награждаването, която се състоя в Световен търговски център – ИНТЕРПРЕД, беше наградена с поощрителна награда в категория „Младежка награда“ и най-малката участничка в конкурса на БАИТ – 10 годишната Соня Генова от Добрич. Тя учи в средно училище „Климент Охридски“ в музикална паралелка с пиано. Соня е създала приложение за Android, което съдържа основните предмети в трети клас. Според Соня в основата и на програмирането, и на музиката стои математиката, като едно музикално произведение е като добре написано приложение. Соня иска да стане програмист, когато порасне.

Президентът Румен Радев, под чиято егида се провеждат наградите БАИТ, връчи Наградата за специален принос на Светлин Наков, за тома, че той е вдъхновяващ преподавател, запалил хиляди млади хора да се насочат към програмирането и кариера в ИТ сектора. Той преподава в няколко университета и изгражда мащабни частни школи за обучение по програмиране, с които дава професия и работа на хиляди млади хора.

На церемонията присъстваше и вицепремиерът Валери Симеонов, който връчи Наградата за значителен корпоративен ИКТ проект на БГО Медия за уеб базираната информационна система HARP, която управлява данни и сложни процеси, свързани с медицински проучвания. HARP се използва от Health Research Authority (HRA) и Министерството на здравеопазването в Англия.

В 7-мото издание на Наградите на БАИТ бяха връчени награди и в категориите Образователна награда, Младежка награда, Журналистическа награда, StartUp компания, Успешен български ИКТ продукт, Компания-новатор в използване на авангардни ИКТ решения, Компания с най-голям принос за популяризирането на имиджа на българската ИКТ индустрия по света.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

 

 

Галерия

Skip to content https://www.livechatalternative.com/