Акцент Новини

В Пловдив учредиха Организация за управление на Тракийски туристически район /ОУТРТР/

На 19-ти септември 2018 г., в сградата на Университета по хранителни технологии-Пловдив, се проведе Учредително събрание на  ОУТТР. На него присъстваха областни и зам. областни управители от района, кметове на общини, представители на НПО, музеи, туристически дружества, представители на бизнеса, туристически и ресторантьорски сдружения.  Министерството на туризма беше представено от  г-жа Милка Нанова, директор на Дирекция „Програми и проекти в туризма“ и ръководител на проект BG16RFOP002-2.010-0002 и г-жа Венелина Червенкова, началник отдел „Стратегическо планиране и продуктивна политика в туризма“, които направиха презентации, свързани с  Организациите за управление на туристическите дестинации.

След направените презентации и дискусии, започна Учредителното събрание, за чийто председател единодушно беше избран зам . областният управител на област Пловдив – г-н Петър Петров. След като беше установено 100% присъствие на представителите на членовете на УС и проведено гласуване, единодушно беше взето решение за учредяване на Организация за управление на Тракийски туристически район. След представяне  и обсъждане на Устава на ОУТТР, той също беше приет единодушно. Участниците решиха Управителният съвет  да бъде от 11 члена и след гласуване бяха избрани Областна администрация-Пловдив, общините Пловдив, Стара Загора, Първомай, Харманли и Тополовград, „Сдружение на хотелите и ресторантьорите“-Ст. Загора, сдружение „Съвет по туризъм –Пловдив“, Университета по хранителни технологии и търговските дружества „Елхатон“ и Хебрусбус“. С пълно единодушие,  за председател на УС беше избран г-н Любозар Фратев. За членове на Контролния съвет бяха излъчени Министерството на транспорта, Търговско-промишлената палата в Стара Загора и община Марица.

За седалище на ОУТТР беше избран гр. Пловдив.

 

Галерия

https://www.livechatalternative.com/