Областния управител Здравко Димитров взе участие в конференция на тема „Дигитализация и внедряване на иновативни методи в управлението на градовете“

По инициатива на областния управител Здравко Димитров, в партньорство с Областна дирекция на МВР –Пловдив и VIVACOM, беше проведена еднодневна конференция на тема  „Дигитализация и внедряване на иновативни методи в управлението на градовете“. На срещата присъстваха заместник областният управител Димитър Керин, директорът на ОДМВР – Пловдив – старши комисар Атанас Илков, Златин Велев – заместник-кмет „Обществен ред и сигурност“ в Община Пловдив, кметове на общините от Област Пловдив, директори на районни полицейски управления и шефове по сигурността.

На срещата бяха презентирани възможностите за  видеонаблюдение и модерни решения в сферата на сигурността, решения за наблюдение и мониторинг на околната среда, както и за превенция и намаляване на последствията от природни бедствия, облачни технологии и прилагането им в помощ на администрациите. Беше презентиран и внедреният в други области проект Smart City – технологични решения за управление на транспорта, трафика, нивото на шума, водите и електроенергията, както и чистотата на въздуха.

Предложените решения имат за цел да допринесат за развитие на устойчива и взаимосвързана градска среда, като се подобрят екологичните показатели и се гарантира по-високо качество на сигурността на гражданите.

Областният управител Здравко Димитров откри конференцията и заяви, че подобряването на сигурността на гражданите чрез едно добре изградено видеонаблюдение ще подпомогне работата на органите на МВР и ще снижи значително броя на престъпленията както в големите градове, така и в малките населени места.

Старши комисар Илков също подкрепи идеята за изграждане на единна система за видеонаблюдение, която ще подпомогне както превенцията, така и разкриването на престъпления.

На семинара беше демонстрирана внедрената в градовете Враца и Бургас система Smart City, като беше подчертано, че ефектът е снижаване на престъпността в тези два града с 30-40%.

Системата позволява интегриране на съществуващите системи за видеонаблюдение, както и изграждането на общ мониторингов център, където ще бъде събирана и съхранявана информацията.

Чрез системата Smart City, която предлага различни модули като умен паркинг, умно управление на отпадъците, управление на уличното осветление, контрол на качеството на въздуха, измерване на нивото на язовири и реки, активиране на аларми при опасност, контрол на подвижни обекти – автопарк, велосипеди и др., не само ще повиши сигурността, но и ще доведе до по-добро качество на живот.

Проектът предвижда и изграждане на нови зони за  безплатен интернет на обществени места, както и интернет свързване на всички училища в областта, съобразно ИКТ стратегията на МОН.

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017