Процедура: 00799-2018-0002

Предмет на поръчката: „Доставка на течни горива – бензин и дизелово гориво за нуждите на Областна администрация Пловдив“

 1. Решение за откриване;
 2. Обявление;
 3. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
 4. Документи за участие
 5. Решение за промяна;
 6. Разяснения;
 7. Протокол на КК;
 8. Решение за класиране;
 9. Информация за гаранции;
 10. Информация за сключен договор;
 11. Договор;
 12. Информация за извършени плащания;
 13. Информация за изпълнен договор;

Създаден на: 20.11.2018г. 14:00ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.12.2018г. 17:30ч.
Последна актуализация на: 09.01.2019г. 09:50ч.
Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА!

267 Views | Last update 09.01.2019 09:51:41

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017