Областна администрация бе домакин на работна среща по проект „Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели“

В Областна администрация – Пловдив беше проведена регионална работна среща по проект „Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели“. Събитието се организира от Асоциация на българските градове и региони /АБГР/, в партньорство с фондация „Европейски институт“ и Министерството на вътрешните работи.

Целта на проекта е да развие и подобри координационния механизъм сред компетентните органи, в областта на интеграцията – на централно, регионално и местно ниво в Република България, както и да създаде и развие капацитет сред отговорните институции за изпълнение на интеграционни политики и програми за бенефициенти на международната закрила и граждани на трети страни.

Работната среща беше открита от заместник областния управител Петър Петров, който приветства гостите от името на областния управител Здравко Димитров. В приветствието се казва „Разбирайки важността на изпълнението и напредъка на интеграционната политика в Област Пловдив и Южен централен район, ние подкрепяме изцяло дейностите по проекта, както и влиянието, което се очаква да окаже върху начините на стимулиране на местното управление в областта на интеграцията.“

Дейностите на проекта включват преглед на изпълнението на „Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с представено убежище или международна закрила “.

На работата среща присъстваха изпълнителния директор АБГР – г-н Ергин Емин, доц. д-р Атоний Гълъбов – заместник-председател на Научния комитет на Асоциация EUROPA и преподавател в Нов Български университет, д-р Холгер Нитш  от университета за приложни науки в Бавария, директорат на Европейския институт – г-жа Любов Панайотова, кметове и заместник кметове на общините в областта, представители на общинските съвети и ОДМВР – Пловдив, заинтересовани граждани и експерти от Областна администрация – Пловдив.

Презентация по темата „Интеграцията в Германия и Белгия“ беше  представена от д-р Холгер Нитш. В нея бяха включени редица практики на интеграционни модели в посочените страни от ЕС и начините за стимулиране на местното управление. В края на работната среща беше преведена дискусия по повдигнатите проблеми и факторите, които да послужат при разработването на програми за интеграция на местно равнище.

Проектът предвижда подобни работни срещи и в областите Ловеч, Перник, Русе, Шумен и Бургас.

 

[news_pr_name] [news_gallery_bg]

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017