Областна администрация – Пловдив получи приза Ефективен CAF потребител

Областна администрация – Пловдив получи сертификата Ефективен CAF потребител на заключителна пресконференция по най-успешния проект, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“- „Въвеждане на общата рамка за самооценка(CAF) в администрациите“.

Г-жа Евелина Апостолова – Заместник областен управител прие високото отличие от името на Областния управител на област Пловдив на официална церемония в град София от Директора на дирекция „Модернизация на администрацията към Министерски съвет“ г-н Красимир Божанов.

Областна администрация – Пловдив е сред първите 14 български администрации успешно внедрили инструмента за качество CAF 2013 и получили престижния етикет Ефективен CAF потребител, с което постижение става част от европейското семейство на CAF потребителите, редом до институции като Италианската космическа агенция, Министерството на финансите на Естония, Министерството на образованието на Словения и много други от над 16 държави.

CAF (Common Assessment Framework) или Обща рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, създаден за публичния сектор. Като основа за разработването му е послужил Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM). Прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.

https://www.ipa.government.bg/bg/upravlenie-na-kachestvoto-s-caf

 

[news_gallery_bg]

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017