Акцент, Новини

Д-р инж. Илия Зюмбилев: „Каскадата „Доспат – Въча“ е приоритетен проект за мен и моят екип. Обществеността на Пловдив и Хасково чака отговори. Говорим за два областни центъра на Република България и проблеми, засягащи половин млн. души.“

На 18.01.2024 г., по покана на Областния управител на област Пловдив се проведе работна среща, свързана с възможността за планиране и реализация на централизирана водоснабдителна система за водоснабдяването на населени места на територията на област Пловдив и област Хасково от Каскада „Доспат-Въча“.

Присъстваха д-р инж. Илия Зюмбилев – областен управител на област Пловдив, Митко Петров – заместник–областен управител на област Хасково, инж. Галя Бърдарска – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, Владимир Бибов – член на УС на Български ВиК Холдинг, инж. Йордан Чемишев – зам.-ръководител на ПТН на „ВиК“ ЕООД – Пловдив, инж. Никола Каракехайов – инженер ВиК управление във „ВиК“ ЕООД – Хасково, г-н Георги Янев – главен секретар на областна администрация – Пловдив, Николай Аджеларов – директор на дирекция АКРРДС ОА – Пловдив и инж. Митко Стойчев – главен експерт в ОА Пловдив.


Областният управител д-р инж. Илия Зюмбилев запозна присъстващите с важността на проекта за цялостното устойчиво развитие на Южен централен район, в това число и за двата областни града – Пловдив и Хасково. Уточни, че водоснабдителната система трябва да обслужва значителен брой населени места на територията на двете области. Акцентира на това, че голяма част от водоизточниците на населените места по поречието на р. Марица имат отклонения в качествата на питейната вода и предвид изискванията на новата европейска директива, решаването на проблемите на област Пловдив и област Хасково не търпи отлагане.


„Въпросът е отнесен до министъра на регионалното развитие на благоустройството, но до момента няма реално предприети действия. Пловдив и регионът са най-бързо развиващите се в страната и с най-добри икономически показатели, не може проблемът с водоснабдяването да бъде забавян. Проведени са разговори с НЕК, те ще съдействат, вече е решен проблемът с избора на пункт за водовземане. РЗИ също уточняват, че водата е годна за пиене.“ – разясни д-р инж. Зюмбилев.


Коментираше, че при евентуална реализация на проекта, само от разход на електроенергия ще се спестяват около 2 млн. лева месечно. Областният управител на област Пловдив изрази мнение, че при тези параметри проектът за водоснабдяване на гр. Пловдив ще се изплати за 10 години и той би трябвало да е приоритет на МРРБ. Не на последно място следва да се отчете, че този проект ще реши в перспектива качественото и количествено отношение на потребностите от питейна вода за региона.


След обстойно обсъждане се взе решение Областна администрация Пловдив да изпрати писмо – искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството с копие до Министър-председателя на Република България за издаване на заповед до 31.01.2024 г. относно сформиране на нова работна група със задача изготвяне на техническо задание за водоснабдяване на Пловдивска и Хасковска област от Каскадата „Доспат – Въча“.
Областният управител на област Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев заяви, че ще настоява пред представителите на МРРБ, проекта за водоснабдяването на Пловдивска и Хасковска област да бъде започнат с бързи темпове и пое лично ангажимент да наблюдава развитието на работната група.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Последна редакция на 19 януари, 2024 в 16:40

Skip to content https://www.livechatalternative.com/