Областният управител бе домакин на работна среща по проблемите и добрите практики за обхват и задържане на учениците в образователната система

Областният управител Здравко Димитров беше домакин на работната срещата, на която бяха обсъдени проблемите и добрите практики във връзка с мерките за обхват и задържане в образователната система на учениците от предучилищна и училищна подготовка.

Заместник-министърът на образованието Таня Михайлова,  началникът на Регионалното управление по образованието в Пловдив Иванка Киркова, директорът на пловдивската полиция старши комисар Атанас Илков, заместник областният управител Петър Петров и над 50 директори на учебни заведения от  региона участваха в дискусията.

Пилотният проект Областна междуинституционална платформа „Посещаемо и безопасно училище“, имащ за цел обхващане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които са извън нея и за които има риск от отпадане или преждевременно са я напуснали, стартира именно в Пловдив през 2017г. Това беше основната причина днешната среща да се състои именно в Областна администрация –Пловдив.

Повод за срещата бе обсъждането на резултатите от проверката на мобилните групи, които са посетили 4 училища в Пловдив и региона.

От срещата стана ясно, че се забелязва трайна тенденция на завръщане на учениците в образователната система и намаляване на процента на ранно отпадащите. Областният управител подчерта, че от старта на междуинституционалната платформа „Посещаемо и безопасно училище“ в класните стаи са се завърнали над 30 000 ученика, но проблеми продължава да има.

Директорите на училища споделиха своя опит в реализиране на програмата за връщане на учениците в класната стая, проблемите с неизвинените отсъствия от час, както и начините за санкции и мотивиране на родителите, които не изпращат децата на училище.

Голяма част от тях изказаха своята благодарност на областния управител, който винаги е подкрепял различни техни инициативи и е помагал при реализиране на проекти за изграждане на спортни площадки и физкултурни салони.

[news_pr_name] [news_gallery_bg]

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017