Заместник областният управител Евелина Апостолова поздрави участниците в международната конференция „Превенция на здравето – европейски политики и практики“

Заместник областният управител Евелина Апостолова взе участие в международна конференция и семинар на тема „Превенция на здравето – европейски политики и практики“. Във форума, който се провежда под патронажа на вицепремиера по икономическата и демографската политика Марияна Николова, участваха и председателят на Комисията по труда, социалната и демографска политика д-р Хасан Адемов, изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ инж. Румяна Михайлова, представителите на Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Български лекарски съюз и над 100 международни и български експерти по здравна превенция.

„В Националната здравна стратегия 2020 на МНЗ, здравето е определено като основно обществено благо и ресурс за социално и икономическо развитие. Здравето е както обществена, така и лична отговорност. И в този смисъл разбираема е амбицията на правителството, България да се превърне в държава, гарантираща на своите граждани здравно благополучие, високо качество на живота и намаляване на здравните неравенства чрез всеобхватна, справедлива, устойчива и осигуряваща високо качество здравна система. И всичко това не би могло да се осъществи без подобряване на системата за превенция на здравето на работещите и непрекъснато подобряване условията на труд, организацията на работа и развитие на активни социални взаимоотношения“ – с тези думи г-жа Евелина Апостолова се обърна към участниците в конференцията.

Законодателни промени в модела на здравноосигурителната система в България и повече инвестиции за здравна превенция и безопасност при работа – около това се обединиха участниците в събитието, организирано от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и „Център за превенция на здравето“.     

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017