Областният управител Здравко Димитров приветства участниците в работно съвещание по въпросите на образованието

Областният управител Здравко Димитров взе участие в работното съвещание, на което присъстваха директорите на училища от Област Пловдив. Срещата се организира по инициатива на Регионалното управление по образование – Пловдив във връзка с разясняване на новите моменти за учебната 2019/2020-та година.  Съвещанието  се проведе в залата на Професионалната Гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия „Арх. Камен Петков“.

Областният управител поздрави присъстващите директори и ръководители на учебни заведения и направи анализ на дейностите по изпълнение на проекта „Посещаемо и безопасно училище“, който преди три години беше въведен пилотно именно в Пловдив. Той подчерта, че пловдивска област бе първа в страната, в която през 2017г. създаде Областна междуинституционална платформа за работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Платформата, която е изградена за нуждите на Областна администрация – Пловдив и РУО – Пловдив, има за цел да се следят процесите на миграция и възможностите за настаняване на децата в детски заведения до завършване на средно образование. Основна цел на програмата е децата да се върнат в училище и да се задържат в образователната система. След Област Пловдив, проектът стартира във всички останали области в страната и постигна завидни резултати. Областният управител със задоволство изтъкна, че от периода от неговото въвеждане, благодарение на добрата координация между институциите, в класните стаи в страната са се завърнали повече от 25 000 деца.

Г-н Здравко Димитров благодари за добрата работа и изрази надежда, че синхронът между институциите и занапред ще бъде толкова добър, като гарантира, че Министерство на образованието, както и общинските институции, твърдо застават зад подобряване образователната дейност в Пловдив и областта. Той информира присъстващите, че държавата е поела ангажимент да построи в Пловдив още две училища през следващите години.

Областният управител не скри, че съществува проблем с броя на детските градини, защото градът и областта търпят бурно икономическо развитие, което води до увеличаване на населението. От друга страна се наблюдава съществена липса на квалифицирана работна ръка, което налага създаването на нови центрове за дуално обучение, в които младите хора да придобиват съответната специализирана професионална квалификация. Областният управител коментира и въпросите за предучилищната подготовка и едносменния режим на обучение и заяви, че винаги и готов да изслуша всички добри предложения и да помогне за разрешаване на проблемите.

„Учителската професия е отговорна мисия и аз ще направя всичко, което е по силите ми, да се чувствате комфортно и да можете спокойно да предавате знанията си на следващите поколения, защото те са нашето бъдеще“, заяви областният управител и пожела на всички успешна и спорна учебна година.

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017