Важни решения от заседанието на Областна епизоотична комисия, проведено на 10.09.2019г.

1. Във връзка с т. III от Заповед РД-48-48/31.07.2019г на Министъра на земеделието, храните и горите, във връзка с опасност от пожари, възникване на каламитети и с цел не похабяване на вече добитата дървесина, определя транспортиране в 10 /десет/ дневен срок на вече добитата на временен склад дървесина от определената инфектирана зона по Заповед РД 11-1836/04.09.2019 г. на БАБХ, съгласно определени от ОДБХ мерки за биосигурност.

2. Разгледа представените списъци и ги предоставя за заверяване от областен управител, както следва:

 • Раковски, гр.Раковски, с вх. № РД-35-71#105
 • Раковски,с.Шишманци,с вх. № РД-35-71#106
 • Раковски,с.Белозем,с вх. № РД-35-71#110
 • Съединение,гр.Съединение,с вх. № РД-35-71#104
 • Съединение,с.Правище,с вх. № РД-35-71#104
 • Съединение,с.Найден Герово,с вх. № РД-35-71#104
 • Съединение,с.Неделево,с вх. № РД-35-71#104
 • Калояново,с.Калояново,с вх. № РД-35-71#103
 • Калояново,с.Дълго поле,с вх. № РД-35-71#103
 • Калояново,с.Ръжево конаре,с вх. № РД-35-71#103
 • Калояново,с.Житница,с вх. № РД-35-71#103
 • Калояново,с.Сухозем,с вх. № РД-35-71#103
 • Калояново,с.Главатар,с вх. № РД-35-71#108          

Целия протокол от заседанието можете да видите в прикачения файл.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017